Album 1 - Karl-Erik Andrens (S Kustbanegatan 13) privata samling av Gårdarelaterade alster. Alla albumsidor (plastfickor) är fotade i befintlig ordning (Örgrytevägen norrut mot Gullbergsbro/Olskroken!). Bilderna är sen grovbeskurna och numrerade (sid1 etc) i fotoordning. Bildtext saknas f n, men bilderna har ofta egen beskrivning. Bilder märkta 'SS' har scannats separat för bättre upplösning och försetts med bildtext. De är samlade i slutet på arkivet (Page [6]-[10], ex sid30-4A, sid30-4B =fram-, baksidan av bild 4 sid30).

Innehåll: Vykort, brev, firmatryck, priskuranter, tidningsklipp mm

Back to Home
keaam1sid121p1010150_small.jpg keaam1sid122p1010151_small.jpg fylleruta_small.jpg fylleruta2_small.jpg fylleruta3_small.jpg fylleruta4_small.jpg
keaam1sid101rgytevgen_small.jpg keaam1sid102rgytevgen_small.jpg keaam1sid104grdavy_fr_syd_small.jpg keaam1sid12burgrdsparkengrda_sv_small.jpg keaam1sid13grda_sydrgrytev_small.jpg keaam1sid141vgentomten_fr_syd_small.jpg
keaam1sid26dubbelsprs_kustbaneg_small.jpg keaam1sid291kobbarnas_vg_norr_small.jpg keaam1sid293s_kustbaneg_fr_soannero_th_small.jpg keaam1sid302grdaboblekeallen_small.jpg keaam1sid304a191xgrdaboblekeallen_small.jpg keaam1sid304b1915grdaboblekeallen_small.jpg
keaam1sid323agrdabo_tvblekeallennya_grdaskolan_th_small.jpg keaam1sid323bgrdabo_tvblekeallennya_grdaskolan_th_small.jpg keaam1sid324agrdabronlevgrensvgen_small.jpg keaam1sid324bvgen_fr_grdabron_small.jpg keaam1sid402avgen_fr_grdabron_small.jpg keaam1sid402bzzvgen_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator